Naturvernforbundet i Salten

Styret i Naturvernforbundet i Salten, salten@naturvernforbundet.no

Medlemsmøte Sørfinnset, høsten 2020Naturvernforbundet i Salten – styret 2022:

E-post: salten@naturvernforbundet.no

Leder:
Kaja Langvik-Hansen 
Telefon: 950 49 679

Styremedlemmer:
Gisle Sæterhaug, Fauske
Jonas Jensen Gildeskål, Fleinvær
Hanne-Mari Seljesæter, Bodø
Marianne Vigdisdatter Berg, Bodø

Varamedlemmer: 
Zdenek Dvorak, Bodø

Saker vi skal arbeide med i 2022: 

  • Naturmangfold
  • Plansaker
  • Arrangementer knyttet til «grønn hverdag»
  • Fokus på hva som skjer i havet, dette innebærer både oppdrett, fiskeri marint vern og bevaring av naturmangfold til havs
  • Aktivisere medlemmer
  • Samarbeid med andre
  • Strandrydding

Dokumenter fra årsmøtet 2022: