Naturvernforbundet må si utvetydig nei til videre økonomisk vekst

Fylkeslaget i Nordland har sammen med fylkeslagene i Troms og Finnmark foreslått ovenfor landsmøtet at «Naturvernforbundet sier utvetydig nei til videre økonomisk vekst»

På denne siden finner dere forslaget vårt til uttalelse, til endring av prinsipprogram og vår utarbeidede begrunnelse for forslaget vårt.