Naturvernforbundet utfordrer miljøministeren på 100 årsdagen.

Sivilsamfunnet og naturverninteressene må involveres sterkere i beslutningsprosser og politikkutforming i nord, krever leder av Naturvernforbundets regionstyre, Erling Solvang.

Når Klima og miljødepartementet besøker Tromsø og Nord-Norge 18 februar  og inviterer til dialog  med tema «Grønn vekst i nord»  er det påfallende naturverninteressene ikke er gitt plass i det offisielle programmet.   Derimot inviterte  Klima og Miljøminister Tine Sundtoft en   banksjef, en direktør og en grunder til innlegg og  paneldebatt. Møtet ble derfor nærmest for en næringskonferanse å regne før publikum fikk slippe til.  

Erling Solvang  påpeker at  det ville være rimelig at Naturvernforbundet også hadde fått plass i panelet, også fordi 18. februar er vår 100-årsdag. – Naturvernforbundet er en demokratisk organisasjon, og representerer sivilsamfunnet for ei grønn og bærekraftig utvikling. Vi vil medvirke til at regjeringa sine uttalte mål om dette blir en realitet i Nordområdesatsinga, og da forventer vi at Regjeringa legger bedre til rette for det.  Regjeringa  har et betydelig forbedringspotensiale hvis målet for møteserien Grønn Agenda er  en reell  dialog med det øvrige samfunn om aktuelle tema som bl.a.  miljøpåvirkning fra gruvedrift, naturinngrep, tap av artsmangfold og arealkonflikter på hav og land.