Naturvernforbundets jubileumsmarkering i Nordland

Helgen 8-10.august inviterer Naturvernforbundet i Nordland til en ekte naturgledehelg, der vi skal feire oss selv, våre seire, få oppleve Nordlandsnatur på sitt beste og ha en god tid sammen. Opplegget er godt familieorientert og det vil være mye lærerikt for de minste og største å få med seg fra denne helgen.

Naturglede og verneverdier
Sted: Nasjonalparksentertet i Nordland, Storjord i Saltdal

Overnatting blir på Saltdal turistsenteret, Storjordstua eller i egne telt/ lavvo på Roparnesset (toalett og dusj på Turistsenteret)

Påmelding på deltaker.no – https://www.deltager.no/nordlandsnatur

Det er en liten egenandel på kost og overnatting for de over 17 år. 
500,- pr.natt i hytte, 
100,- pr.natt i eget telt/lavvo. 
300,- pr.døgn i kost. 

Alternativt til påmeldingsavgift kan man gi minimum samme sum som en skattefri Jubileumsgave til naturvernforbundet, eller bli Naturvenn.  Ta kontakt med oss om du ønsker denne løsningen 🙂   

Fredag 8. august – Nasjonalparksentret åpent for omvisning hele dagen

1400 – 1800   Nordlandsnaturen i 100 år – sammenkomst i auditoriet Nasjonalparksenteret

1400 – 1410    Åpning v/ leder i Naturvernforbundet i Nordland, Erling Solvang

1415 – 1500   Dokumentasjon av verneverdier i Nasjonalparksenteret  v/ Zdenek Dvorak daglig leder

1415 – 1800   Miljøagentene, eget opplegg: Blir kjent med Nasjonalparksenteret

1500 – 1530   Verneverdier, verneområder og forvaltning v/ Nasjonalparkforvaltere i Nordland

1530 – 1600   Kraftutbygging og nasjonalparkvern i Saltfjellet, v/ Terje Øiesvold og Gaute Dahl

1600 – 1620   Frukt og kaffe

1620 – 1640   Vefsna – verneverdier og vassdragskamp gjennom 20 år v/ Per Flatberg

1640 – 1710    Evigvarende fornybare verdier i havet – Kampem for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja v/ Gaute Wahl

1710 – 1720    Vennskapsprosjekt Nigeria – Norge v/ Erling Solvang

1720 – 1750    Naturvern og klimatiltak i urskogen i Indonesia – lokalpolitiske aspektene ved regnskogsprogammene v/ Ingvild Solvang, Freelance konsulent for bistand og utvikling

1900 – 2300    Middag – Hilsningstaler

Lørdag 9. august – Nasjonalparksentret og åpent for omvisning hele dagen
0700 – 1000    Frokost + smøring av niste
1000 – 1800    Natur- og landskapsverdier nasjonalparker
Miljøagentene forsker på verneverdier med veiledere og foreldre, for de minste barna.
Naturopplevelse og naturglede – Toppstur i Junkerdalen nasjonalpark med turleder, 6 – 8 timer.
Naturopplevelse og naturglede – Nasjonalparksenteret og Junkerdalsura i nasjonalpark med turleder, 3 – 6 timer.
1800 – 2400    Utemiddag og bålkveld

Søndag 10. august – Kunstgalleriet Per Adde/Kaisa Zetterqist og Nasjonalparksentret åpent for omvisning hele dagen
0700 – 1000    Frokost + smøring av niste
1000 – 1400     Naturopplevelse, kultur- og naturglede – Nasjonalparksenteret, Kunstgalleriet Per Adde/Kaisa Zetterquist og Junkerdalsura i nasjonalparken.

Med vennlig hilsen

Erling Solvang
Leder naturvernforbundet i Nordland
95254075