Nei til vindmøllepark

NVE har avslått søknaden fra Nord-Norsk Vindkraft om å få bygge en vindmøllepark på Sleneset.

Kilde Rana Blad.

I november 2005 leverte Nord-Norsk Vindkraft inn sin konsesjonssøknad for å en vindmøllepark på Sleneset. Planen var å sette opp 75 vindmøller med en installert effekt på 3 MW. Det ville gitt en årlig produksjon på 675 GWh og forsynt 30.000 husstander med strøm. Politisk har både kommunestyret i Lurøy og fylkesrådet i Nordland støttet utbyggingsplanene. Nå har NVE satt en stopper for dette vindmølleprosjektet midt på Helgelandskysten

Spesielt organisasjonen Motvind.org har jobbet kraftig imot den. Det har man også fra ornitologisk side, siden Sleneset er et av den viktigste leveområdene i landet for hubroen. Dette er den største uglearten i Europa.

Hovedbegrunnelsen for avslaget er de omfattende infrastrukturtiltak i området, en særlig kostbar nettilknytting og hubroen.