Nei til vindmøller på Helligvær

Bodø bystyre svarer et klart NEI til etablering av vindmøllepark i sitt høringssvar til NVE.

Bodø bystyre leverte en høringsuttalelse til NVE om vindkraftutbygging i Helligvær som i stor grad tok innover seg momentene og argumentene som Naturvernforbundet i Nordland gjorde i sin høringsuttalelse – Nordlandsverran landskapsregion må ikke punkteres. 

– En viktig seier for det klassiske naturvernet,  sier en glad bystyre representant Terje Cruickshank (V) etter vedtaket.  

Vindkraftselskapet Zephyr ønsker å sette opp sju vindmøller på Grimsøya og Valøya i Helligvær.

De fastboende på Helligvær har vært krystallklare på at de ikke ønsker en vindmøllepark på hjemstedet og leverte underskriftslister til ordføreren før bystyreforhandlingene.  

Kun AP stemte for planene, mens Frp, Høyre, Venstre, Krf, SP, SV og Rødt gikk for innstillingen fra  komiteen for plan, næring og miljø (PNM) i Bodø kommune som sier nei til konsekvensutredning av vindmøller på Helligvær.

Bystyret anser at etablering av et vindkraftverk på Helligvær har betydelige negative samfunnsmessige konsekvenser, heter det i innstillingen fra PNM-komiteen, som altså kun Arbeiderpartiet stemte mot.  Det tilrås derfor at man ikke etablerer et vindkraftverk på Helligvær, heter det videre.