NEW-korridor og forlengelse av Nord-Norge-banen avvist.

Nordlandsdelegatene fremmet forslag om å få både NEW-korridor på plass, samt forlengelse og elektrifisering av Nord-Norge banen inn i landsmøtets samferdselspolitiske uttalelse.

Nordlandsdelegaten Terje Cruickshank fremmet forslag om å få med elektrifisering og forlengelse av Nord-Norge banen, samt fortsatt utredning av NEW-korridoren inn i landsmøtets uttalelse om «Kursendrng i samferdselspolitikken». 

Terje Cruickshank argumenterte med at selv om utsiktene er at nordvest-passasjen og polhavet blir isfrie inne relativ kort tid, er det viktig at man finner et tryggere og mer miljøvennlig alternativ enn økt skipstrafikk i dette sårbare artiske området.

Forslaget fikk desverre bare delvis medhold.  Punktet om elektrifisering og modernifisering av Nord-Norge banen og Ofotbanen fikk medhold, men både redaksjonskomitéen og landsmøtet avviste forslaget om å ta med i uttalelsen NEW-korridoren og forlengelse av Nord-Norge banen. 

Les hele uttalelsen på NNV LM side.