Nordland godt representert på LM-11

26-28.august gjennomfører Naturvernforbundet sitt landsmøte på Hamar. Nordland fremmet økt Nordområde satsning, verdensarvområdet Laponia og utfordret ministrene.

Delegasjonen fra Nordland bestod av Erling Solvoll, Brita Grøneng og Terje Cruickshank. 

Nordlandsdelegatene hadde fokus på og sammen med delegatene fra Troms og Finnmark vant de i stor grad fram med sitt ønske om økt satsning på Nordområdene. 

Erling Solvang på LM-talestolenFlere andre ministre og stortingspolitikere var på visitt på landsmøtet.  Erling Solvang utfordret olje- og energiministeren Ola Borten Moe (SP) om hvorfor ikke faglige råd innhentes og følges når blokker for petroleumsindustri lyses ut.

Verdensarvområdet Laponia fikk sterk fokus gjennom artikkel i landsmøteavisen og at delegaten Terje Cruickshank stilte spørsmål til miljøvernminister Erik Solheim (SV) om hva Norge gjør i verdensarvområdet Laponia

Begrunnelsen for og selve spørsmålet lød som følger:

Laponia et helhetlig økosystem med arktisk villmark fra fjordlandskapet i Nordland fylke til taigaen i Norrbottens len i Sverige på 12000 km2. På Svensk side ble verdensarvområdet opprettet i 1995 med støtte fra Norge. Det foreligger nå gigantiske planer for kraftutbygging i den norske delen av det planlagte verdensarvområde som omfatter Junkerdalen nasjonalpark, Rago nasjonalpark og det foreslåtte område for nasjonalpark i Hellemobotten, Tysfjord kommune. Kraftplanene forutsetter også å hente vann fra det svenske verneområde. Hvorfor har Direktoratet for Naturforvaltning åpnet for planer for kraftutbygging i dette svensk-norske bidraget til verdensarven? Og hvor står arbeidet med oppfølging av verdensarven på norsk side?

Svaret fra ministeren var at dette var noe ukjentog oppfordret fylkeslaget Naturvernforbundet i Nordlland til å gi ministeren mer info.

Nordlandsdelegatene var ellers aktive på talerstolen og jobbet målrettet sammen med Troms og Finnmark og mange av våre forslag vant fram i forhandlingene.