Nordlandsverran landskapsregion må ikke punkteres

Kraftutbygging i Helligvær gir ikke bidrag til å løyse klimatrusselen verken lokalt eller globalt. Heller ingen andre samfunnshensyn tilsier at vi trenger vindkraftutbygging i dette området i overskuelig framtid. Den første utbygging vil punktere store deler av Nordlandsverran. Helligvær er en del av denne landskapsregionen, og vindkraftutbygging her kan ikke tillates.

Naturvernforbundet vi ut fra dette fraråde at utbygger går videre i planprosessen med bruk av tid og penger.

Nordlandsverran landskapsregion må ikke punkteres 
Landskapsregionen Nordlandsverran, som består av øyene og holmene utenfor kysten, fra Steigen i nord til Nord-Trøndelag i sør, Røst inkludert tilhører dette område. Det storslåtte åpne landskapet og den lange solgangen er unikt i verden. Flora og fauna er artsrik i havet, på land og i lufta. De skånsomme fotavtrykk etter levemåte og bosetning har gitt området verdensarvkvaliteter, ikke bare Vegaøyene, som nå har status som verdensarv.

VindmøllerLandskapsverdiene i Nordlandsverran gir verdiskapning for reiselivet, og det fremmer et fysisk aktive friluftsliv og folkehelse. Forum for Natur og friluftsliv i Nordland har foreslår området fri for etablering av vindmøller.Nordlandverran er et åpent øylandskap. På slike øyer er man nærmest alltid i synskontakt med hav og horisontlinje, og knapt noe sted i Norge og Verden ser man så mye himmel som her. Vindkraftverk vil ha en visuell influens/påvirkning innenfor denne sonen og vil dominere landskapsopplevelsen over store avstander.

Med vennlig hilsen 
Erling Solvang 
Leder Naturvernforbundet i Nordland 
95254075