Nytt styre i Naturvernforbundet i Nordland – årsmøteuttalelser

Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland er gjennomført den 14/3-2021.

Les pressemelsingen og se bilder i pdf!

Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland er gjennomført den 14/3-2021 og nytt styre er følgende: Leder: Kaja Langvik Hansen, Naturvernforbundet i Salten (ny, erstatter Bjørn Økern)

Styremedlemmer: Are Strand, Naturvernforbundet i Salten (ny, erstatter Kaja Langvik-Hansen)

Dag Johansen, Naturvernforbundet i Rana

June Grønseth, Naturvernforbundet i Lofoten 

Uttalelser

På grunn av ekstraordinære forhold i 2020 ble årsmøtet for 2019 avholdt 14 november 2020, dermed er det uttalelser for både årsmøte for 2019 og for 2020. Årsmøtene for 2019 og for 2020 har kommet med følgende uttalelser:

1. Stopp i veksten av oppdrett i Nordland

Vedtatt 14.11.2020

Naturvernforbundet i Nordland skal arbeide for at veksten av oppdrett langs Nordlandskysten skal stoppes. Ingen næringer kan vokse ubegrenset. Oppdrett av fisk må være av en størrelse som gjør at frittlevende fiskebestander, havbunn, arealer til sjøs, villfisk i fjorder ag vassdrag ikke settes under press. Tiltak som kan gjøre miljøbelastningene mindre er lukkede anlegg, mindre biomasse og bedre arealplaner. Det må stilles strengere krav til utslipp av biologisk avfall, reduksjon av lakselus og strengere tiltak mot rømming. Utslipp av plastavfall må stanses.

2. Vi ønsker ikke nye storflyplasser

Vedtatt 14/3-2021

I lys av klima- og naturkrisen og utsiktene til redusert flytrafikk i kjølvannet av koronakrisen går fylkesårsmøtet i Naturvernforbundet i Nordland 14/3-2021 imot bygging av ny storflyplass på Hauan i Rana, etablering av storflyplassen på Leknes og flytting av flyplassen i Bodø.