Ødeleggende pengesløseri

Utbyggingen av vindmøller og småkraft til flere titalls milliarder kroner er et miljøødeleggende pengesløseri uten nytteverdi for klimaet. Politikerne har vedtatt ordningen uten å beregne hva det vil føre til av klimanytte, naturinngrep og kostnader.

en fordypningsartikkel på nrk som er verd å lese om enegiløgnen.

http://www.nrk.no/fordypning/_-odeleggende-pengesloseri-1.8333959