Olje og gass

Debatten rundt utvinning av olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen gir assosiasjoner til Hamsuns historie om August. Han kom til Polden og ville industrialisere stedet. August fikk folket med seg ved å love stor fortjeneste til alle som deltok i prosjektet. Det var silden som var råvaren. Silden forsvant og alt gikk til helvete.

av Dag Neiden.

Det er historien i kortversjon.  Nu er det olje eller gass som skal gi arbeide og store inntekter til Nordlands – ”Poldens” – befolkning. Til forskjell fra silden som kan forsvinne over en tid og så komme tilbake – en fornybar ressurs – så er det ikke er mer å hente når oljen og gassen er pumpet opp. Hva skal vi da bestille? Det er en del skrekkeksempler på hva som skjer med bosetninger når ressursgrunnlaget forsvinner.

Oljeselskapene oppfører seg som August og gir løfter i hytt og pine – men det er ingen garantier heftet til løftene. De hevder at risiko for forurensning er minimalisert – de er blitt så overordentlig dyktige. Samtidig får vi vite at Statoil – vårt eget nasjonale oljeselskap – slurver med vedlikeholdet på sine installasjoner. Jeg har ingen tro på at dette vil bli så meget bedre utenfor vår del av kysten. Oljeselskapene er fortsatt bare opptatt av en ting; profitt.  Sikkerhet kommer i andre rekke.   

Folketallet i landsdelen synker og botemidlet er flere arbeidsplasser. I en slik situasjon er det lett å feste lit til oljeselskapenes fagre løfter. Det burde vi ikke gjøre. Gassen som utvinnes syd for Vestfjorden føres i rør ut av landet. Det er naivt å tro at noe annet vil skje med gass eller olje fra felt utenfor Lofoten og Vesterålen. 

Det er kanskje like greit at landsdelen er råvareleverandør også på energisektoren. (vi er det langt på vei når det gjelder vannkraft), og at vi kompenseres med tilbakeføring av penger i form av støtteordninger (en slags u-hjelp). Er vi litt smarte kan disse pengene benyttes til å forske på og utvikle teknologi for bruk av alternative energikilder. Vi har gratis forsyning av varmt vann fra Mexicogulfen (varmepumper), sterke havstrømmer og stor høydeforskjell mellom flo og fjære.

”Ballen” er herved overlevert til Universitetet i Nordland og Høgskolen i Narvik.