Om fylkeslaget

E-post: styret-nordland@naturvernforbundet.no
Org.nr 994 882 023
Besøk oss på Facebook!

Styret i Naturvernforbundet i Nordland:

Styreleder
Kaja Langvik Hansen
Telefon: 950 49 679
E-post: kajalangvikhansen@gmail.com

Styremedlemmer:

Dag Johansen

Landsstyrerepresentant for Nordland 

Svein Hammer
Mina Rosenvinge

Vara 
Karin Kristine Krogh
Baard Mikalsen
Arne-Reidar Johansen

Ansatte:
Regionsekretær for Nord-Norge Lars Kufaas  936 92 123

Dokumenter fra sist årsmøte (2022):