Plantelivet og fuglelivet på Karlsøyvær

Dette er en flott mulighet for å få kunskap om naturverdiene på Karlsøyvær.

I etterkant kan dere bli med på strandryddedag og ved selvsyn se hva som finnes der ute. Se eget arrangement.

Karlsøyvær naturreservat er et mylder av større og mindre
øyer hvorav mange i tidligere tid har vært brukt til ulike
jordbruksformål. Karlsøya er den største. På øyene har det vært tradisjonelle mangesysleriet med fiske og jordbruk, dunsanking fra ærfugl mm. Øyene er dekket av såkalt kystlynghei. Godt hevdet kystlynghei har blitt en sjelden naturtype i regionen, og da lokaliteten i tillegg er av en viss størrelse og har god forekomst av en rødlistet bregne og flere rødlistede fuglearter får den verdien svært viktig.

Program :
Om Karlsøyvær og fuglelivet der av Jan Wasmuth, miljøvernleder i Bodø kommune og fugleentusiast.
Plantelivet på Karlsøyene og oppsyn i verneområdet v/
Biolog Åse Alvestad

Kaffe, saft og enkel servering.

Strandryddedagene og dette møtet blir arrangert av Naturvernforbundet i Salten og RamSalten Våtmarksenter.

Klikk for å se FB event.