Protokoll fra Årsmøte 2021 i Naturvernforbundet i Nordland

Vedlagt ligger protokollen fra årsmøtet i 2021