Rana Gruber dumpet giftige kjemikalier i Ranfjorden

De siste ni årene har Rana Gruber sluppet ut minst fire tonn av det giftige kjemikaliet lilaflot i den nasjonale laksefjorden Ranfjorden. Det årlige utslipp utgjør maksimalt 2-300 kilo per år. Det totale utslippet av Lilaflot fra 2002-2011 er om lag fire tonn, bekrefter gruvedirektør Gunnar Moe i Rana Gruber overfor Helgelands Blad.

Les mer på NRK

Tilstanden i Ranfjorden er ved tålegrensen. NIVAS undersøkelser vil ikke omfatte hvordan lilaflot vil påvirke økologien på marin fisk. Vil den sårbare laksestammen tåle et årlig utslipp på 350.000 tonn finfraksjon, slik Rana Gruber nå søker om? Utslippene fra gruva truer også naturesarvatet Engaskyen. Det er til nå brukt 60-80 millioner kroner på å redde villaksstammen i Ranelva.

Greenpeace har anmeldt både guva og Klif til Økokrim , for henholdsvis forurensningskriminalitet og tjenesteforsømmelse.

Naturvernforbundet i Nordland er foreløpig avventende med anmeldelse.  – Vi har meget dårlig erfaring med å løse miljøkriminalitet med juss. Ofte ender dette med lav prioritering hos politiet og en henleggelse som følge av bagatelliseringen fra Klif, sier leder i Naturvernforbundet i Nordland Erling Solvang.

Naturvernforbundet i Nordland vil følge opp saken i forhold til konsesjonsbehandlingen for nye utslipp ved utvidelse av gruvedriften. Her har Naturvernforbundet allerede krevd gjennomgang og bedre dokumentasjon for dagens utslipp. I tillegg har Naturvernforbundet krevd konsekvensutredning med vurdering i forhold til NML og vanndirektivet før de økte utslipp kan behandles. På det søkte grunnlag må det ikke gis konsesjon, krever Naturvernforbundet. Også DN har krevd bedre utredning.

Det er på sin plass med en faglig opprydding i forhold til Klif som ikke har pålagt Rana Gruber å søke utslippstillatelse for giften lilaflot. Det trengs en politisk løsning i forhold til den slendrian som gjelder for oppfølging av tiltaksplanen Ranfjorden og Ranaelva. Det er uakseptabelt av Rana kommune å anbefale dobling av utslippene fra Rana Gruber før utslipptillatelsen er behandlet i Klif. Opprydding i Ranfjorden er også lavt prioritert fra sentralt hold, jfr Naturvernforbundets uttalelse til statsbudsjettet, som ikke har avsatt midler for 2012.