Regjeringa må hindre nedbygging av strandsonen i Saltstraumen!

Naturvernforbundet støtter kravet om at lokale og sentrale myndigheter setter en stopper for planene om å bygge hyttebyer i strandsonen ved Saltstraumen. – Vi krever at staten bidrar med oppkjøp av aktuelle arealer og at Bodø kommune endrer sitt planverk for å hindre nedbygging av strandsonen, sier Erling Solvang, leder i Naturvernforbundet i Nordland.

– På begge sider av Saltstraumen og ut Sundstraumen må strandloven håndheves strengt. Her kan ikke stengsler for allmennhetens frie ferdsel godtas. Men nettopp i dette området er det planlagt et stort antall fritidsboliger, fortsetter Solvang.

Saltstraumen er kjent som verdens sterkeste malstraum. Dette særpregete naturfenomenet, med gjennomstrømming av store vannmasser mellom flo og fjære, er grunnlag for et biologisk mangfold som har sikret levebrødet til mennesker gjennom årtusener. Spor av bosetting i de ulike tidsaldrene er fremdeles synlige. Saltstraumen og dagens levende kulturlandskap utgjør et enestående bidrag til verdensarven, som det er et stort lokalt og nasjonalt ansvar å ta vare på og utvikle videre.

Bystyret i Bodø har vedtatt å utrede om Saltstraumen bør inn på UNESCOs verdensarvliste. – Det må klarlegges om en slik status kan bidra til å oppgradere områdets kvaliteter for de fastboende – og gi et løft for en framtidsretta turisme basert på opplevelse av natur og kultur. En eventuell søknad må utformes i nær kontakt med lokalbefolkningen. Samtidig må ulike verneformer for å sikre kvalitetene ved Saltstraumen for etterslekta bli vurdert, avslutter Erling Solvang.

På Opprop.no pågår nå underskriftsaksjonen ”Saltstraumen for alle!” Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet i Nordland stiller seg bak denne. Bli med du også!

Klikk her og registrer din støtte! Se oppslag med flere bilder (engelsk)

Bli med og redd den norske naturarven! Bli medlem eller gi et økonomiske bidrag!

Hefte fra Norges Naturvernforbund: Strandsonen – Natur under press

Håndbok 26 fra Direktoratet for naturforvaltning: Kartlegging av ferdselshindre i strandsonen

Les strandsonesaker fra andre steder i landet:
10.05.2007 Vokter strandsonen for kommende generasjoner
07.02.2007 10 års kamp kronet med seier
04.12.2006 Ber Miljøverndepartementet sikre populær strand for allmennheten
13.06.2006 Naturvernforbundet klager på strandsonevedtak i Sula
19.05.2006 Naturvernforbundet klager på strandsoneregulering på Slinningen
24.04.2006 – 250 000 ikke en krone for mye i bot for rasering av strandsonen!
21.04.2006 Bygg en moderne jernbane og bevar Mjøsas strandsone!
12.04.2006 – Miljøvernministeren må gripe inn i strandsonen
03.03.2006 Ordfører sikret naturperle

Saltstraumen. Foto: Elisabeth Johnston, Tuvsjyen AS