Saltstraumen vedtatt som marint verneområde

Kongen i statsråd har opprettet de tre første marine verneområdene etter naturmangfoldloven. Områdene har spesielle naturkvaliteter. Saltstraumen marine verneområde i Nordland fylke omfatter bl.a. selve Saltstraumen, som regnes som verdens sterkeste tidevannsstrøm.

Kilde Avisa Nordland

Saltstraumen i Bodø, Tauterryggen i Nord-Trøndelag og Framvaren i Vest-Agder blir nå marine verneområder.

– En viktig del av Norges undersjøiske natur, sier miljøvernministeren.

Landets tre første marine verneområder ble vedtatt i statsråd fredag. De tre områdene dekker til sammen et sjøareal på 74 kvadratkilometer. Alle de tre områdene har spesielle naturkvaliteter.

– Jeg er glad for at vi nå sikrer miljøverdier for framtida også i sjøen. Gjennom dette tar vi vare på viktige deler av Norges undersjøiske natur, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

Lokal motstand

Saltstraumen i Bodø kommune regnes som den sterkeste tidevannsstrømmen i verden. Forslaget om vern her har møtt motstand lokalt.

Miljøverndepartementet begrunner vernet med at den sterke tidevannsstrømmen er viktig for plante- og dyrelivet i området, som blant annet sjøanemoner, skjell, svamp og koraller.

Rike korallforekomter

Tauterryggen er en morenerygg som danner en terskel i Trondheimsfjorden ved øya Tautra. Det er rike korallforekomster her og det grunneste kjente rev av øyekorall. Dette korallrevet har vært midlertidig vernet siden 2000 og blir nå en del av det nye verneområdet.

Framvaren er en 8,5 kilometer lang fjordarm innerst i en grein av Lyngdalsfjorden. Det spesielle her er at Framvaren har oksygenfritt sjøvann i bunnsjiktet og ekstremt høy konsentrasjon av hydrogensulfid. Departementet omtaler området som et naturlig historisk arkiv, fordi bunnen har vært urørt i tusenvis av år.

Vern av områdene skal sikre at det ikke gjøres inngrep her som skader naturverdiene, men selv om områdene er vernet, skal det ikke være til hinder for at aktiviteter som båtliv, friluftsliv og fiske kan fortsette. (ANB-NTB)