Samferdsel/storflyplasser

I lys av klima- og naturkrisen og utsiktene til redusert flytrafikk i kjølvannet av koronakrisen går Naturvernforbundet i Nordland imot bygging av ny storflyplass på Hauan i Rana, etablering av storflyplassen på Leknes og flytting av flyplassen i Bodø.

Les mer:

https://www.nrk.no/nordland/naturvernforbundet-i-nordland-mener-storslatte-planer-om-nye-storflyplasser-ma-skrotes-1.15443488
https://www.nrk.no/nordland/erna-solberg-lover-at-byggingen-av-nye-flyplasser-i-rana-og-i-bodo-skal-gjennomfores-som-planlagt-1.15445452