Samling for fylkes- og lokallag i Nord-Norge

Gode naturvernere! Jeg håper at det kommer mange til samlingen i Bodø. Her tar vi opp det breie perspektiv om utfordringene i Nord-Norge, noen eksempel på hva vi lykkes med og inviterer til innspill til Nordområdeplanen for Naturvernforbundet fra hele organisasjonen og andre interesserte som vil bidra.

Opphold / overnatting dekkes av Naturvernforbundet sentralt. Reiseutgifter dekkes av lokal/fylkeslag og det kan søkes reisetilskudd. Arrangementet er åpent for alle.   http://naturvernforbundet.no/arrangementer/samling-for-fylkes-og-lokallag-i-nord-norge-article30174-198.html

Fra 24.01.2014 kl. 19:00 til 26.01.2014 kl. 13:00

Sted: Skagen hotell, Bodø
Påmelding: https://www.deltager.no/lokallagssamling_i_bodo

Naturvernforbundet inviterer lokallagsmedlemmer og andre interesserte til helgeseminar om miljøutfordringer i nord.

Foto: Martha de Jong Lanting/Flickr

Ønsker du å lære mer om miljøutfordringer i Nord-norge? Få faglig påfyll og møt andre miljøaktivister på Naturvernforbundets miljøseminar!

Program: 

19.00 – 19.15 Velkommen v. leder i Naturvernforbundet Nordland, Erling Solvang
19.15 – 19.30 Hilsen og velkomst fra Salten Lokallag
19.30 – 21..00 Hundre år for Norsk Natur ! 
Naturvernforbundets generalsekretær Maren Esmark innleder jubileumsåret i Nordland. Hilsningstaler. Åpning jubileumsutstilling. Kulturinnslag . Fotoutstilling Oljekamp fra Bodø – Norge til Bodo – Nigeria , NaturQuiz 

Lørdag 25.01

• Naturvern i Nordområdene. Gunnar Album, Naturvernforbundets Barentshavskontor, medlem i Nordområdeutvalget

• Kunnskapsinnhenting – Verdiskapning i Nord. Gaute Wahl. Nærings og handelsdepartementet. 

• Naturvernforbundet i Hundre. Generalsekretær Maren Esmark om sentral planlegging, lokal og fylkeslagsarbeid i et jubileumsår.

• Gruvene Kommer ! Leder i NNV Finnmark Gunnar Reinholdtsen og Svein Lund, Avjovarri lokallag om arbeid med gruver. Nordområdekoordinator Geir Jørgensen om nordisk samarbeid 

• Workshop – Naturglede. Erfaringer fra Trøndelag v. Regionsekretær Halgeir Opdal. 

Søndag 26 Januar

• Workshop – Naturglede. Feltarbeid og artsregistrering i nærområdet v. Marinbiolog Per-Erik Schulze

• Arealsaker – FNF og Naturvernforbundet. Erfaringer fra Nordland, v Gisle Sæterhaug, FNF og Erling Solvang, NNV

• Naturvernforbundet i mediene. Pressearbeid v. kommunikasjonsmedarbeider Eivind Trædal. Tips og triks for aktive, v. Geir Jørgensen. 

• Oppsummering, avslutning. 

Praktisk :

Fra oslo til bodø med fly : Norwegian fra Oslo fredag kl 13.40 el. 17.50. Retur Søndag kl 15.40. SAS fra Oslo fredag kl .15.35 el. 17.15. Retur søndag kl. 17.30 el. 19.05

Fra Tromsø fredag kl. 16.30 Retur søndag 15.15 el 18.25

Dagtog fra Trondheim Fredag kl.07.38

Opphold / overnatting dekkes av Naturvernforbundet sentralt. Reiseutgifter dekkes av lokal/fylkeslag og det kan søkes reisetilskudd. Arrangementet er åpent for alle.    Mvh Erling Solvang 95254075