Seminar om naturmangfoldloven i Bodø 17.-18. november

Hva du kan gjøre for å bevare våre vakre naturskatter og viktig biomangfold? SABIMA gir deg oversikt over virkemidler og inspirasjon til å handle. Seminaret er åpent for alle!

Vi minner om helgeseminar om naturmangfoldloven:
”Naturvern anno 2012 – ny lov – nye verktøy – ny giv”
Sted: Radisson Blu hotell, Storgata 2, Bodø
Tid: Lørdag 17. november fra 10-18, søndag 18. november fra 9-15
Vil du gjøre en forskjell? Er du interessert i å bevare vårt biomangfold?
På den norske rødlista fra 2010 er det ført opp 4599 arter , hvorav 2398 er truet og 1284 nær truet. Naturtyper som ikke finnes andre steder i verden er i ferd med å bli borte. Viktigst for naturmangfold i Norge er endringer i hvordan områder brukes. Utbygging av naturområder uten at det tas hensyn til naturmiljøet gjør at dyr og planter fortsatt er truet.
Hvordan kan vi best bruke naturmangfoldloven til å hindre at verdifull natur ødelegges? Vil du lære mer om hvordan du kan bidra? SABIMA inviterer til helgeseminar med fokus på å gi deg lure tips og god kunnskap om hvordan du kan gjøre en forskjell.

Medlemmer av Naturvernforbundet i Salten får dekket deltakeravgiften ved å kontakte lokallagsleder.