Skal vi leve av havet i fremtiden?

Folkeaksjonen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i samarbeid med Naturvernforbundet i Salten inviterer til FOREDRAG med påfølgende debatt

Sted:   Litteratursalen i Stormen Bibliotek, Bodø
Når: Mandag 14.mai 2018 kl. 18.00

Panelet på seks personer dekker et bredt spekter av kunnskap knyttet til tema:

Skal vi leve av havet i fremtiden?     

Debattleder kommer fra Nordlandsforskning:  Vegard Pedersen  

Spørsmål som stilles er:
Kan havbruksnæringene forvaltes slik at de kan erstatte oljenæringa?
Hvor viktig har høsting av fisk vært for Norge?
Hvor viktig kan fiskerier samt oppdrett av fisk, tang og tare bli for Norge fremover?

Utfordringer i sammenhengen:
Skal alle som har lyst til å drive fiske få lov til det?
Skal fremtidens fiskeoppdrett og fiskerier forvaltes etter kardemommeloven eller straffeloven?
Hvor mange hundre milliarder kroner har dårlig/mangelfull fiskeriforvaltning kostet Norge?

Foredrag ved marinbiolog og forfatter Henning Røed. Vi anbefaler hans bok fra 2013: «Fiskehistorier – hvem skal eie havet» – som en litterær innføring i problematikken vi ønsker å sette fokus på.

Etter foredraget blir det en kort pause, etterfulgt av paneldebatt.

Paneldeltagerne presenterer seg, deretter ønsker vi at ordet skal flyte mellom panel og sal.

Panelet består av:
Henning Røed Marinbiolog & forfatter
Odd Arne Sandberg Leder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja – 2018
Jan Wasmuth Leder av miljøvernavdelingen i Bodø kommune
Kjell Lorentsen Daglig leder & styreledet i Gigante Havbruk AS
Geir Jørgensen Nord-Norge-koordinator i NNV (Norges Naturvernforbund)
Astrid Marie Holand 1.amanuensis Nord Universitet, Doktoravhandling fra 2017 på nyere norsk fiskerilovgivning (fra 1990-årene og fremover), Fiskerihøgskolen, UiT/Tromsø    

VELKOMMEN!