Stans offshore olje- og gassaktivitet i Arktis.

Naturvernforbundet har i anledning Ministermøte i Arktisk Råd skrevet under et brev som krever stans i all offshore olje- og gassaktivitet i Arktis.

Dette var et initiativ fra Council of Canadians, en canadisk miljøorganisasjon, men vi har fått bidra til utformingen av brevet. Brevet ble skrevet under fra miljøorganisasjoner og urfolksgrupper i Norge, Canada, Danmark, Russland og USA – altså organisasjoner fra alle de fem arktiske kyststatene.

I anledning brevet har det blitt laget en underskriftskampanje på internett. Mot sterke oljekrefter trengs sterkere motkrefter, så vi oppfordrer dere å spre denne underskriftskampanjen til lokallag i deres fylker og deres medlemmer. 

Link:

http://www.thepetitionsite.com/1/leave-it-in-the-ground-statement-against-arctic-offshore-drilling/