Stopp granplantinga!

Skogforvaltningen vil nå gå i gang med nye og intensiverte runder med skogplanting og dette støttet av offentlige tilskudd!

Viste du at

– gran ikke tilhører vår naturlige flora

– all granskog nord for Saltfjellet er plantet og er dermed å regne som et fremmed treslag.

– gran allerede beslaglegger mer areal enn byer, tettsteder, hytteområder og andre menneskelige arealinngrep.

– granskog er et av de største naturinngrep som er gjort i Nord-Norge.

– granskog fortrenger det naturlige plante og dyreliv.

– at det er forskjellige typer gran som brukes og at enkelte typer har et spredningspotensial som gjør den ukontrollerbar

– hvis man setter opp en garasje må man ha, godkjent nabovarsel og offentlige tillatelser. Hvis man derimot vil plante store granplantasjer, trenger man ingen av delene

– direktoratet for naturforvaltning har anbefalt stopp i videre planting uten at det ser ut til å ha noen virkning.

Skogforvaltningen vil nå gå i gang med nye og intensiverte runder med skogplanting og dette støttet av offentlige tilskudd!

Vi i naturvernforbundet i Vesterålen er helt i mot denne utviklingen, og inviterer de som nå stiller til kommunestyre og fylkestingsvalg. Vi inviterer også hver enkelt til å ta stilling, si sin mening og gjerne delta sammen med oss for å stoppe ny og ytterligere granplanting

Med hilsen

Naturvernforbundet i Vesterålen