Strandrydding i Kalsøyvær 03.09.2017

Samarbeid mellom Naturvernforbundet i Salten og Ramsalten Våtmarksenter, Kjerringøy.

FORARBEID
Også i år tok Naturvernforbundet kontakt med RamSalten våtmarksenter hvor det ble forespurt om å være med å organisere til ryddingen og delta med lokale strandryddere og båtskyss fra Kjerringøy havn. Iris leverte søppelsekker og organiserte henting på Hjelløya etter anvisning på kart fra RamSalten våtmarksenter.


DELTAGELSE
Det møtte 5 stk fra Bodø og 5 stk fra Kjerringøy opp til strandrydding. To ungdommer fra Kjerringøy deltok. Båtskyss ble foretatt av to lokale båteiere fra Kjerringøy.

LOKALITET FOR RYDDING
Øya i Karlsøyvær som Fylkesmannen i Nordland ville at vi skulle rydde denne gangen var Hjelløya. Det meste av øya ble ryddet, men det gjenstår enda en god del marint søppel å rydde der. Det var villsauer utplassert på denne øya.

SØPPELHÅNDTERING
Søppelet som ble funnet ble lagt i gule strandryddesekker fra Iris. Det som ikke kunne pakkes i sekker ble satt samlet ved siden av gulsekkene. Etter avtale rapporterte RamSalten våtmarksenter til Iris om hvor søppelet kunne hentes. Dette via avmerking på kart og rapport om hvilket avfall som var samlet sammen. Iris tar hånd om selve hentingen av avfallet ute i Karlsøyvær via Bodø havn. 13 sekker ble tatt med tilbake til Kjerringøy havn.

RESULTAT
Dette ble rapportert funnet av strandsøppel av de frivillige som deltok:
Plastikkposer i store mengder, husholdningsavfall i form av emballasje, noe knust glass, mye tau og taustumper i alle kategorier (mest fra fiskerinæringen), plastdunker i forskjellige størrelser, blå plasttønne, flere avskårne plastdunker brukt til øsekar i båter, isoporkasser, melkekasser, oljedunk med spillolje (ble tatt med inn til land og avfallshåndtert), flere hvite fiskekasser, drikke/brusflasker, plastkurver, større plastdeler, deler av flere garn/nøter, isopor i mange str, plastlokk og bøtter, garnblåser i forskjellige str, lang tautamp, plastrør i flere lengder, noe Q-tips, sko/klær, bygningsplast, mye korker, plastkasser, mye plaststrips og pakkebånd.
Det aller verste vi fant var biter av ei not der det lå to hodeskaller med horn fra villsau viklet godt inn i nota. Dette er to værlam som forsvant for to år siden, har vi fått oppgitt. Om sauene har viklet seg inn i nota må de ha lidd en grusom død.

Hjelløya syd:
Her ble det funnet en god del søppel inne i småbuktene mot Hjelløykalven. Søppelet har blåst innover land og opp i småkrattet/skogen. Her ble det funnet plastsøppel lagvis med humus. Mye av det eldste søppelet smuldret opp til mikroplast når man prøvde å plukke det opp.
Lagvis med plastsøppel innimellom trærne.

Hjelløya øst:
Her er det enda en del søppel i form av plastposer og annet plastavfall. Det ble plukket to sekker på stranda, men det gjenstår mere arbeid her.

Hjelløya nord:
Her var det mye søppel som hadde kommet inn fra havet i årevis og blåst innover land. Dette kunne vi se fordi plasten lå lagvis med humuslag mellom. Det ble telt 6 lag med plast på et sted og andre steder hadde bjørketre røttene vokst gjennom/inni og mellom søppelet. Her ble det også funnet hodeskalle og horn av to villsau, viklet inn i ei not.
Det var ikke mulig å få fjernet alt søppelet her, men det meste som var godt synlig ble plukket. Vi fikk rett og slett ikke tid nok.

Vest på øya ved et gjerde, ligger det et lite våtmarksområde. Her er det enda mere søppel å rydde.
Hjelløykalven og småøyene rundt Hjelløya ble ikke ryddet, der er det mye søppel å plukke i buktene mot sør.


Tone Sandvik
Prosjektleder RamSalten våtmarksenter
8093 Kjerringøy
Tlf: +47 971 02 757
Epost: post@ramsalten.no