STRANDRYDDING I KARLSØYVÆR

ETT SAMARBEID MELLOM NATURVERNFORBUNDET OG RAMSALTEN VÅTMARKSENTER, KJERRINGØY

Les mer om årets strandryddningsdag 🙂