Studielederkurs mars 2014

Kurs om hvordan drive kursaktiviteter i ditt lokallag (og få inntekter for dette arbeidet). Naturvernforbundet i Nordland dekker påmeldingsavgiften.

Medlemmene i Studieforbundet natur og miljø i Nordland inviteres til studielederkurs 8-9 mars 2014. Kurset holdes på Thon Hotell i Bodø. Studieforbundet natur og miljø dekker reise- og oppholdskostnader for deltakere bosatt i Nordland Fylke. Ved stor påmelding må vi sette begrensninger i antall deltakere fordelt på organisasjonene.

Kurset tar for seg følgende temaer:
• Informasjon om Studieforbundet natur og miljø
• Informasjon om Voksenopplæringsforbundet
• Ulike støtteordninger
o Timetilskudd
o Tilskudd til medarbeideropplæring. Mv.
• Hvordan man kan søke ulike støtteordninger til kurs og aktiviteter i organisasjonene.
• Utarbeidelse av studieplan
• Sosiale medier i frivillige organisasjoner

Kurset vil være nyttig for alle som driver kurs eller samlinger for voksne.

Påmeldingsfrist: Søndag 2. februar

Påmeldingen sendes post@runeas.no og deltakeravgift på 300,- må være betalt til kontonummer 4500 72 76714 før påmeldingen blir registrert. Merk betalingen med navn og organisasjon.

Hvis kurset avlyses betales påmeldingsavgiften i sin helhet tilbake.

-Ta kontakt med studieansvarlig i styret i Naturvernforbundet i Nordland, Terje Cruickshank, cruickshank@me.com, 91391570 for mer info.