Svekkes allmennhetens rett til molteplukking?

I forbindelse med revidering av friluftsloven er det foreslått å erstatte straffelovens 109 år gamle paragraf om multeplukking i Nord-Norge med en ny paragraf i friluftsloven som omhandler dette. Forslaget slik det foreligger innebærer imidldertid en innskrenkning av allmennhetens rett til å plukke multer. y

Elisabeth Sperre Alnes

Flere, både kommuner, friluftsråd og organisasjoner, har reagert kraftig på det framlagte lovforslaget. Under kan du lese FNF Nordlands uttalelse.

Endringer i straffelov og friluftslov vedr. molteplukking.doc