Ulovlige grensepasseringer og jakt fra snøskuter

Baard Mikalsen i Naturvernforbundet i Narvik mener skutertrafikken i fjellet er ute av kontroll.

– Vi ser stadig ulovlige grenseoverskridende passeringer med snøskuter – både inn på norsk side og motsatt, sier Mikalsen til Fremover.  

Stadige rapporter  
– Stadig kommer det inn rapporter om ulovlige grensepasseringer lenger sør mot fjellhyttene til Narvik og omegn turistforening, og også på Skjomfjellet og videre i Ballangen kommune, sier Mikalsen. Dette er i hovedsak trafikk fra svensk side.  Fra Ballangen registreres det i tillegg ulovlig motorferdsel inn mot og over riksgrensen, hevder den lokale lederen i Naturvernforbundet, som også viser til at det er gjort observasjoner av ulovlig jakt fra snøskuter.  
– Observasjonene blir gjort av både skifolk og aktuelle kontrollmyndigheter, sier Mikalsen.  

Restriktiv linje  
Nå har han på vegne av Naturvernforbundet skrevet brev til Narvikordfører Tore Nysæter og bedt om at det tas grep for å få skutertrafikken under kontroll.  
– Narvik kommune har vært kjent for å føre en restriktiv linje knyttet til «Lov om motorferdsel i utmark», og det er selvsagt prisverdig. Men vi ber Nysæter ta opp problemstillingen med lokale myndigheter i Kiruna, samt våre egne lokale og fylkeskommunale kontrollmyndigheter, sier Mikalsen og fortsetter:  

– Ute av kontroll  
– Den motoriserte trafikken i fjellet ser ut til å være ute av kontroll. Slik jeg ser det kjøres det der man vil.  Ifølge Mikalsen har svenske myndigheter over lengre tid forsøkt å regulere skutertrafikken i nærområdet rundt «Riksgränsen » – uten å lykkes.  Han understreker samtidig at det ikke er det store flertall av skuterentusiaster han retter skytset mot.  
– Andelen nordmenn som lokalt kjører skuter på svensk side av grensen, har økt de siste årene, og de fleste vil nok forholde seg til lover og regler. Men dessverre er det noen som ødelegger for mange, sier Mikalsen.