Utfylling indre Rosøya

Tiltakshaver Gigante Salmon Rødøy AS søker nå i tillegg om å få gjennomføre dumping av masser i sjø som vil legge beslag på et betydelig areal av sjøbunnen ved øya: Utfyllingen i sjø planlegges i forbindelse med utbygging av landbasert oppdrettsanlegg på lille indre Rosøy i Rødøy kommune, og skal fungere som et fundament for stigerør med pumper for innløpsvann.

Foto av Hans Erik Busch

Tiltakshaver Gigante Salmon Rødøy AS søker nå i tillegg om å få gjennomføre dumping av masser i sjø som vil legge beslag på et betydelig areal av sjøbunnen ved øya: Utfyllingen i sjø planlegges i forbindelse med utbygging av landbasert oppdrettsanlegg på lille indre Rosøy i Rødøy kommune, og skal fungere som et fundament for stigerør med pumper for innløpsvann.


Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 30 000 kubikkmeter sprengsteinmasser over et areal på omtrent 10 000 kvadratmeter vest for øya. Mesteparten av fyllingen vil ligge under vann og fungere som et fundament. Omtrent 1500 kvadratmeter av fyllingen vil ligge 1 meter over havnivå. Utfyllingsmassene skal bestå av lokalt uttatte sprengsteinmasser. Dette er masser som stammer fra sprengningsarbeidet på øya.

Trykk her for å lese hele høringsuttalelsen.