Uttalelse angående «Endringsmelding-kommuneplanens arealdel» i Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune har sendt på høring et forslag som ber om avklaring om det er ønskelig å ta inn vindkraft som tema i kommuneplanens arealdel.

Områdene det er snakk om er Krutfjell og Hjeltfjell.

Carl Norberg

Naturvernforbundet i Nordland ber om at forslaget avvises.

Støttes en åpning og konsekvensutredning, er det godt etablert at det innebærer et positivt signal om utbygging. Kommunen og kommunepolitikerne i Hattfjelldal må være bevisste på hvilke signaler de bidrar med i sin håndtering av saka som ligger til behandling.

Det er liten grunn til å vente med å flagge et nei-standpunkt. Kommer åpningsprosessen videre, vil det utelukkende tjene utbyggersiden hvis vi legger lovverket og regelverket til grunn slik det foreligger og praktiseres per i dag.

Uttalelsen fra Naturvernforbundet Nordland kan leses her:

https://naturvernforbundet.no/content/uploads/sites/15/2023/11/hattfjelldal.pdf