Varsel om planstart og offentlig ettersyn av planprogram

Fylkesrådet i Nordland vedtok i FR-sak 230/11 den 22.11.2011 å legge forslag til planprogram – Regional plan for Vefsna ut til offentlig ettersyn i perioden 23.11.2011 – 13.01.2012. De frivillige organisasjonene er holdt unna styringsgruppen.

www.nfk.no/vefsna – Nordland fylkeskommune

Naturvernforbundet i Nordland har gått gjennom planprogrammer på møte i Mosjøen torsdag med våre venner i VernVefsna.

Tema for utredning er bra, men trenger supplering og spissing med tanke på natur og friluftsliv. Verre er det at opplegget for medvirkning er elendig for frivillige organisasjoner. LO og NAF får plass i styringsgruppa, men interesseorganisasjoner som har kjempet fram begrunnelsene for vernet blir holdt utenfor. Vår deltakelse er lagt til folkemøter. Les om dette i planprogrammet.

– Skammelig og respektløst av fylkeskommunen, som skal lede planarbeidet som et nasjonalt prøveprosjek, uttaler leder i Naturvernforbudnet i Nordland Erling Solvang om at frivillige organisasjoner er holdt utenfor styringsgruppent. Dette er tema for høringen og Naturvernforbundet vil reagere. Naturvernforbundet håper flere gjør det samme. Naturvernforbundet har bedt om et møte med plansjef Dag Bastholm, og vi må sikkert også ta en prat med fylkesråden for miljø Marit Tennfjord (SV). Det er politikerne som til syvende og sist bestemmer i fylkeskommunen.