Vassdragstreff i Narvik om Skjoma, 23. til 25. august 2019    

Velkommen til vassdragstreff i Skjomen i Narvik.

Påmeldingsfrist til vassdragstreffet er 15. august.

Påmelding: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=279044

Les mer om treffet her

Ordstyrer hele treffet: Baard Mikalsen    
 

Program (med forbehold om endringer): 

Fredag kveld:
 

Ankomst. Innkvartering. Felles middag på restaurant Fiskekroken kl. 19.

Lørdag:
 

Arrangementet holdes på kulturbygget «Det 4. hjørnet» i Narvik sentrum, Kongens gate 43 

09:00-09:05     Åpning
09:05-09:15     Velkommen ved Baard Mikalsen og Jan Olav Nybo
09:15-09:35     Statsreguleringen av Skjomenvassdragene, en oversikt. Trond Blomlie, biolog    
09:35-09:55     NVE og vilkårsrevisjonen. Carsten Stig Jensen NVE, seksjonssjef i konsesjonsavdelingen
09:55-10:05     Benstrekk og kaffe + biteti            
10:05-10:25     Arbeid med vilkårsrevisjoner. Silje Hansen, Sabima    
10:25-10:45     Statkrafts tilnærming til vilkårsrevisjoner. Sjur Gammelsrud, Statkraft    
10:45-11:05     Hvordan kan naturvern bedre forenes med økonomiske interesser? Audun Ruud, seniorforsker. NINA, Cedren, Hydrocen    
11:15-12:15    Busstur til Skjomen. Trond Blomlie er guide på bussturen.
12:30-13:30    Lunsj på Skjomen grendehus
                
Åpent møte i Skjomen
                
13:30-13:50     Fiskens vilkår i Skjoma – sett fra lokalsamfunnets side. Geir Solmo, Skjomen bygdeutvalg    
13:50-14:40     Befaring ute med buss. Geir Solmo
14:40-15:00     Fiskeinteresser, Narvik jeger- og fiskerforbund
15:00-15:20     Laks og sjøaure i Skjoma. Karl Øystein Gjelland, seniorforsker, NINA    
15:20-15:40     Villaksen – historie og forvaltning. Maren Esmark , generalsekretær Naturvernforbundet    
15:40-16:00     Pause med kaffe og biteti
16:00-16:10     Produksjon og utbygging av fornybar energi. Jon Ingebrigtsen og Eirik Frantzen, Nordkraft
16:10-17:00     Paneldebatt. Deltakere: Vegard Lind-Jæger (SV), Åsunn Lyngedal (Ap), Elvegård grunneierlag, Carsten Jensen (NVE), Audun Ruud (NINA), Gisle Sæterhaug (FNF Nordland), Baard Mikalsen (Naturvernforbundet i Nordland).
Ordstyrer: Geir Jørgensen, Naturvernforbundet
17:15-18:15    Busstur tilbake til Narvik            
19:00               Middag, med kåseri av Per Flatberg                 

Søndag:
 

Tur med Ofotbanen. Væravhengig.

Avreise