Vefsna kan bli en gullgruve for innbyggerne

Flere miljøvernorganisasjoner er opptatt av at Vefsna-dalføret må få en positiv næringsutvikling for både naturen og innbyggerne. Ved å ta vare på den verdifulle vassdragsnaturen i Vefsna som kilde til friluftsliv, fiske, rekreasjon og natur- og kulturopplevelser, kan dette gi grunnlag for sysselsetting og verdiskapnig i området, skriver Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) i et brev til regjeringen.

SRN består av Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, WWF-Norge og Norges Jeger- og Fiskerforbund. SRN ønsker å støtte opp om lokalpolitikernes initiativ overfor statsministeren og fem av regjeringens statsråder. Fylkesrådlederen i Nordland har på vegne av fylkeskommunen og ordførerne i Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes bedt om et møte med regjeringen for å drøfte mulighetene for næringsutvikling i området etter at Vefsna ble vedtatt vernet av regjeringspartiene.

Skandinavisk kjede av unike naturperler
Vefsna ligger midt i Norge, og midt i Skandinavia. Sammen med nærliggende naturattraksjoner vil dette vassdraget kunne bidra til å danne en skandinavisk kjede av unike naturperler – med en variasjonsrikdom som neppe finnes andre steder. Dette gjør at Vefsnadalføret kan tilby en rik arena for naturbasert reiseliv og opplevelsesturisme.

Urørt natur tiltrekker seg i økende grad turister, og verneområder kan derfor ha økt markedsverdi. Ulike typer vernet natur kan understøtte og utfylle hverandre og til sammen øke markedsverdien. Vefsna vil bli et nasjonalt laksevassdrag vernet mot kraftutbygging beliggende mellom Børgefjell nasjonalpark og den planlagte Lomsdal/Visten nasjonalpark.

Næringsfond kan gi store muligheter
I Vefsnadalføret er det en rekke muligheter for natur- og friluftsbaserte aktiviteter, blant annet: Fiske, jakt, bading, padling, rafting, turopplegg, guiding, grotting, matservering (lokal mat), utleievirksomhet, rideturer, sykkelturer, villmarksopplevelser. Vi har registrert at ”Susendalen nye muligheter” og ”Fjellfolket Helgeland” er etablert og kan gjøre bruk av mulighetene. Brurskanken turlag har også planer som kan øke turaktiviteten i området. Først og fremst antar vi at en gyrofri Vefsna vil gi økte inntekter fra fisket etter laks og sjøørret. Dette viser erfaringene fra andre av landets beste lakseelver, og vi noterer med tilfredshet at miljøvernministeren har varslet gyrobehandling av Vefsna til neste år. Våre organisasjoner er positive til at et næringsfond kan bidra til å realisere slike muligheter i Vefsnadalføret.

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne vite mer om hvordan jeg kan bli medlem og på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for våre vassdrag

Brevet fra Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN)

Brevet fra Nordland fylkeskommune

Vefsna – Forsjordio
Foto: Vern Vefsna

Vefsna – Laksforsio
Foto: Vern Vefsna

Vefsna i et stille parti nedenfor Trofors
Foto: Vern Vefsna

I Vefsnadalføret er det en rekke muligheter for natur- og friluftsbaserte aktiviteter, blant annet: Fiske, jakt, bading, padling, rafting, turopplegg m.m.
Ill.foto: K. Olerud