Vefsna må vernes som lovet

– Vi tar det for gitt at Soria Moria-erklæringen står ved lag og Vefsna blir vernet slik det er lovet, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund i en kommentar til det ordfører-initierte forsøket på omkamp om det meget verneverdige Nordlandsvassdraget

– Ikke noe er forandret. Norges vassdrags- og energidirektorat og Direktoratet for naturforvaltning har definert Vefsna til å ha absolutt høyeste verneverdi for både biologisk mangfold, geologisk mangfold, landskapsbilde, friluftsliv, kulturmiljø og samiske interesser, fortsetter Haltbrekken.

Han minner også om hvordan statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale 2001 slo fast at tiden for de store vannkraftutbyggingene i Norge er over.

– Verneløftet må oppfylles. Vefsna må sikres for framtiden og ikke bli et nytt Bjerkreim, advarer naturvernlederen. I Bjerkreimvassdraget i Rogaland er det gitt tillatelse for kraftutbygging på inntil 3 megawatt.

Les tidligere, relevante saker:
25.06.2006
Vefsna kan bli en gullgruve for innbyggerne
03.01.2006 Norges Naturvernforbund jubler for vern av Vefsna

Hefte om verneverdige vassdrag (pdf): ”La dem renne”

Temasider: Vassdrag Portalen Vassdragsvern i Norge Vern Vefsna

Ja, dette er en viktig sak! Jeg vil gjerne lese om hvordan jeg kan bli medlem eller på annen måte støtte vassdragsvernarbeidet