Veien til Kvalvikodden

Bystyret har bestemt at ny vei til Kvalvikodden skal legges over stranden. Veien vil rasere en bystrand, fjerne kajakklubben, naust og fritidsbåter, og ikke minst; ødelegge et boligmiljø. Denne veiføringen ble vedtatt til tross for at det foreligger et alternativ – fylling og bro over Kvalvikbukten – og at det hersker berettiget tvil om hvilket alternativ som er det rimeligste.

Gode rekreasjonsområder i by – og nærmiljø er særdeles viktig for befolkningens trivsel og helse. Dette vet bystyrets representanter meget godt, men ved sitt vedtak viste de at kunnskapen ikke praktiseres. Naturvernforbundet i Salten ber derfor bystyret om å omgjøre vei-vedtaket, slik at det blir overensstemmelse mellom liv og lære. Det må være pinlig for politikere å bli oppfordret til dette.

Naturvernforbundet i Salten

Dag Neiden