Velkommen til årsmøte

Naturvernforbundet i Lofoten innkaller til årsmøte på «Sans og Samling», Leknes 10. januar 2017 klokken 18.00

Etter den formelle delen av årsmøtet blir det to korte presentasjoner:

1. «Bainveien og tjeld – bru eller fylling», Jim Wilson

2. «Antropocen – menneskets tidsalder», Martin Eggen

Det er mulig å kjøpe seg mat, kaker og drikke på “Sans og Samling”! Om du ikke er medlem og har lyst til å være med å bygge Naturvernforbundet i Lofoten aktivt og sterkt, er det bare å melde seg inn!

Med vennlig hilsen oss i styret