Vern av natur

Vi vil synliggjøre at natur ikke bare har stor verdi i seg selv, det er også økonomisk lønnsomt og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på naturmangfoldet.

Fonndalen

Verneområder

Nordland har mye verdifull natur og rikt biologisk mangfold som ikke er sikret gjennom vern.

Kystskogvern

Naturvernforbundet i Nordland intensiverer sitt arbeid mot utplanting og for fjerning av fremmede treslag som sitka og lutz.