Verneprosjekt i fare

Holmvassdalen i Nordland er et av de viktigste barskogområdene som fortsatt venter på vedtak om fredning i Miljøverndepartementet (MD). Statskog vil hogge ut skogen, men etter avtale med Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det lagt på is mens verneprosess pågår. I mellomtida kjøres det ulovlig, stier blir til veier, trær felles… – Det er ille at dette ikke ivaretas bedre av dem som i utgangspunktet har ansvaret, sier leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.

Det er funnet mer enn 30 rødlistearter i området. Noen av dem er ekstremt sjeldne, og nye funn gjøres jevnlig, forteller lokal tillitsvalgt i Naturvernforbundet, Jostein Lorås. Fylkes- og lokallag i Nordland har jobbet lenge og iherdig med å få området fredet, og overvåker området jevnlig for å passe på at ikke naturkvaliteter går tapt mens man venter på MD. Og det har vært nødvendig!

Lorås har skrevet til Statskog, Fylkesmannen og DN. Han har vist til at tidligere har noen lagt opp en flere hundre meter lang vei inn i områdene med størst artsmangfold. At en bomvei som skal hindre ulovlig motorferdsel inn mot og i området, har stått på vidt gap, at hytteeiere har kjørt inn og parkert i flere dager, åpenbart uten å bekymre seg om returen. En sti inn mot et hytteområde som delvis går gjennom verneområdet er gjort om til kjørbar stand av hytteeiere. Til og med hogst har forekommet. Privatpersoner har sist vinter tatt seg til rette og felt seks større grantrær; muligens for å gjøre det lettere å ta ut elgslakt.

Over telefon opplyser lokal ansvarlig for skogsdrift i Statsskog Halle Heggli at han ikke har foretatt noen befaring på hogsten ennå, og at brevet fra Lorås av 28. august er sendt videre til henholdsvis Jan Saus i avdeling Statskog Nord og Lars Lorentsen i ”Fjelltjenesten”, som er ansvarlig for veiavsnitttet. Saus bekrefter avtalen med DN og at dette vil bli fulgt opp, og lover Loråas svar over helga. Lorentsen har vi ikke fått tak i.

– Man kan spørre seg hvordan dette området hadde fått utvikle seg uten innsats fra lokale skogvoktere fra Naturvernforbundet, sier Haltbrekken.

Les relatert sak:
12.09.2007 Naturvernforbundets innspill til neste års statsbudsjett, bl a om satsing på skogvern