Vi kartlegger Pøbelgran

Sitkagran, lutzgran og pøbelgran, Naturvernforbundet i Vesterålen gjør en kjempe jobb med å kartlegge spredning av den omdiskuterte lutzgrana. «Vi håper at myndighetene ikke vil gi tillatelser til å plante ut lutzgran før man har kunnskap om denne arten hører til på svartelista eller ei, sier Jan Hatløy, leder i Naturvernforbundet i Vesterålen.

På faghelgen i Vesterålen var målet å samle inn kunnskap om hvordan fremmede treslag sprer seg i naturen og hvilke konsekvenser de har på naturmangfoldet. Vi fikk også besøk av representanter fra sauenæringa som fortalte om konfliktene mellom utmarksbeite og granplanting.

En ny ”pøbelgran”?
Både sitkagran og hvitgran er på svartelista fordi de sprer seg ukontrollert fra plantefelt, men lutzgrana som er en naturlig krysning av disse to er ikke på svartelista. Vi har i dag alt for lite kunnskap om denne arten, og det er derfor vi oppfordrer alle til å dra ut og undersøke om lutzgrana har evnen til å spre seg eller ei. Vi håper at myndighetene ikke vil gi tillatelser til å plante ut lutzgran før man har fått kunnskap om denne arten er bør svartelistes eller ei.

Lokallaget i Vesterålen gjør en kjempe jobb med å kartlegge spredning fra plantefelt med lutzgran, der de har dokumentert spredning flere hundre meter fra plantefeltene i urørt natur. Etter mange kartleggingsturer i høst kan det se ut som lutzgrana har evne til å spre seg like mye som den svartelistede sitkagrana, og derfor bør være på svartelista den også. Vi håper at myndighetene vil sette av midler til kunnskapsinnhentning før det gis flere tillatelser til utplanting av den omdiskuterte lutzgrana fra Nord-Amerika.

Mediaomtale:
NRK-Nordland «Vil svarteliste ukjent pøbelgran langs kysten«
Vesterålen Avis «Kartla pøbelgrana«
Bladet Vesterålen «Jakter lutz og sitka«
Bladet Vesterålen «Helt på skogen«

Faghelgen ble arrangert av Botanisk Forening, Naturvernforbundet og WWF.


Sverre Lundemo, fagrådgiver i WWF, viser fram hvor dødt det kan bli på skogbunnen i en plantefelt av sitkagran.