Viktig seier – natur- og kulturperle reddet

Utvidelse av uttak av masser fra endemorenen i natur- og kulturperlen Fonndalen i Meløy kommune i Nordland er stoppet. – En prinsipielt viktig og gledelig seier, sier Johan Votvik i Fonndalens Venner. Torsdag 27. oktober ble en historisk kveld i Meløy da et nesten samlet kommunestyre la planene om en utvidelse av masseuttaket dødt, en gang for alle.

22 av 27 representanter stemte mot ekspropriasjon og utvidelse av Nordland Betongindustris masseuttak. I neste avstemning gikk 15 mot 12 representanter inn for at det skal utarbeides en ny reguleringsplan for området. Det ligger i kortene at denne planen vil bli utarbeidet i samarbeid med grunneierne og reiselivsinteressene i området.

Også Naturvernforbundet, som kaller Fonndalen ”utstillingsvinduet til Svartisen”, jubler. Naturvernforbundet i Nordland anmeldte i desember 2003 Nordland Betongindustri AS for å ha ”gått ut over sine fullmakter og drevet grustaket i Fonndalen på ulovlig vis.” – Vi går til anmeldelse fordi driften åpenbart er ulovlig, både i forhold til verneområdet, konsesjonsgrensen og en fornuftig driftsplan, uttalte Gaute Dahl, daværende leder i Naturvernforbundet i Nordland.

– I denne saken står de lokale Meløy-interessene opp mot Nordland Betongindustris perspektiv på landsdelens behov for litt rimeligere betong – og sine egne, eventyrlige muligheter for fortjeneste, skriver Fonndalens Venner på sin nettside og presiserer videre:

– I hele Svartisen-regionen er det et stort potensial for utvikling av reiselivsprodukter. En slik satsing er uforenlig med videre uttak av masser fra endemorenen i Fonndalen.

Tidligere denne måneden ble det lansert et nytt konsept for satsing på kulturbasert reiseliv i Fonndalen. Konseptet forutsatte kommunestyrets nei til å ekspropriere Fondal gård og Vesteng gård til fordel for en utvidelse av masseuttaket i Fonndalen. Bak det nye initiativet står Knut Dahl og hans familie med Knut Kristian Fondal Aas i spissen – med kapital og vilje til å ta vare på bygningene i Fonndalen og til å bygge opp nye, vitale reiselivsprodukter knyttet til Fondal gård. De kan nå realisere konseptet.

– Fonndalens Venner slutter opp om reetableringen av Fonndalen som turistdestinasjon med tillit til løftene om etablering av flere nye, varige arbeidsplasser, utvikling og bevaring av kulturarven og sikring av at såret i landskapet skal repareres slik at turistperlen ved Svartisen snarlig skal framstå i den prakten det fortjener, sier Johan Votvik.

Han er heller ikke i tvil om at Nordland Betongindustri AS nå må rydde etter seg og viser til et svarbrev datert 1. september 2005 fra bergmester Per Zakken Brekke til Fonndalens Venner. Der skriver bergmesteren følgende: ”Spørsmålet om revegetering av de deler av masseuttaket som er utdrevet vil bli tatt opp med Nordland Betongindustri AS så snart det foreligger en avklaring om gjenopptakelse av driften i Fonndalen.”

– Dette har Nordland Betongindustri ingen mulighet til å komme unna – og det tror vi heller ikke selskapet har noe ønske om, avslutter Votvik.

Les tidligere saker om Fonndalen:
Naturvernforbundet i Nordlands anmeldelse av Nordland Betongindustri AS Artikkel i Natur og Miljø Bulletin: Fredning i grus Utstillingsvinduet til Svartisen må reddes!

Fonndalens Venners nettside Naturvernforbundet i Nordlands nettside

Temaside: Områdevern og arealsaker