Vil ha stor nasjonalpark i Lomsdal-vistenområdet

Flere naturvern- og friluftslivorganisasjoner vil ha en stor nasjonalpark i Lomsdal-vistenområdet i Nordland. Dette er et særegent område på Helgeland med store naturverdier og vakkert landskap fra fjord til fjell. Verneforslagene omfatter forslag til nasjonalpark, landskapsvernområder i Visten og Velfjorden og at de tre eksisterende naturreservatene oppheves og blir en del av nasjonalparken.

Norges Naturvernforbund sentralt og Naturvernforbundet i Nordland og Samarbeidsrådet for Naturvernsaker, SRN, (består av Den norske turistforening, Norges jeger- og fiskerforbund, Norges Naturvernforbund og WWF) har i sine uttalelser understreket at det er svært viktig å opprette en stor nasjonalpark som inkluderer fjordlandskapet med de bratte skogliene.

Vegaøyan, Børgefjell og store områder på svensk side har allerede et godt vern. Den midterste og kanskje viktigste brikken for å sikre et sammenhengende vern, er Lomsdal-Vistenområdet. En styringsgruppe bestående av representanter fra de fire kommunene Brønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane, Fiskeridirektoratet avdeling Nordland, Reindriftsforvaltningen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet et forslag til vern etter naturvernloven,samt forslag til fylkesdelplan for arealforvaltningen i randområdene til verneområdene.

Styringsgruppas forslag er på langt nær godt nok i så måte, understrekes det i uttalelsene fra naturvern-og friluftslivorganisasjonene. Les uttalelsene under:

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Nordland av 29.05.06

Presisering i brev fra Naturvernforbundet sentralt om at fylkeslagets brev er en fellesuttalelse

SRN-uttalelse av 14.06.06