Vil ha superdepartement som sikrer at naturens tålegrenser setter rammer for andre politikkområder

– Frykten for klimaendringer har ført til ny oppmerksomhet om miljøspørsmål. Men kan vi håpe på de nødvendige, dyptgripende endringene? Det spørsmålet stilte Erling Solvang, leder av Naturvernforbundet i Nordland, da han møtte finansminister Kristin Halvorsen på Norges Naturvernforbunds landsmøte nylig. – Opprett et eget superdepartement, et «natur- og ressursdepartement» som er overordnet sektordepartementene, sa naturvernlederen fra Nordland etter å ha begrunnet forslaget godt.

– I 1972 kunne vi som første nasjon i verden lansere et eget departement for miljøspørsmål med Olav Gjærevoll som minister. Tanken var da at naturens tålegrenser og ressurstilgangen skulle sette rammene for de andre politikkområdene, inkludert økonomien. Men miljøvernministeren fikk aldri lede et slikt «superdepartement», og den økologiske ideologien måtte vike plassen for en såkalt vekst-og-vern-tankegang. Finansdepartementets rolle som overordnet instans følger naturlig av denne ideologien, og Miljøverndepartementet fant raskt sin tilskrevne plass som et av mange politikkområder underlagt den økonomiske logikken, sa Solvang i sin presentasjon for finansministeren.

– Den rød-grønne regjeringa med statsminister Stoltenberg og finansminister Halvorsen i spissen, har gjort Miljøverndepartementet enda mindre betydningsfullt og miljøvernministeren nesten usynlig, fortsatte Solvang.

– Dersom dagens bekymring for klimaet og miljø skal sette varige spor i norsk politikk, er det vanskelig å komme utenom en omrokkering av departementenes struktur og innbyrdes rangordning.

– Vi trenger et overordnet «natur- og ressursdepartement». Dette vil være en varig måte å sikre en økologisk holdbar utvikling. En slik reform må imidlertid følges av en ideologisk loftsrydding, der kortsiktige økonomiske betraktninger ikke lenger tillates å stå i veien for nødvendige endringer for å redusere vårt økologiske fotavtrykk. Selv ikke det hellige prinsippet om økonomisk vekst kan være overordnet hensynet til bærekraften i de systemene som understøtter livet på jorda, avsluttet Solvang på vegne av Naturvernforbundet i Nordland og høstet applaus fra landsmøtet.

Les bakgrunnsnotat fra Naturvernforbundet i Nordland

La naturen gå i arv! Klikk her for å lese hvordan du kan bli medlem eller støtte Naturvernforbundet på annen måte!

Erling Solvang fra Naturvernforbundet i Nordland overrakte finansministeren utfordringen om å opprette et superdepartement og passet samtidig på å gi henne en vennskapelig klem.

Delegasjonen fra Nordland på landsmøtet til Norges Naturvernforbund. Fra v. Nils Neteland, Brita Grøneng, Erling Solvang og Finn-Erik Sommerseth.