Vindkraftsaker

Det foregår omfattende vindkraftetableringer i Nordland. På ulike stadier. Det er bygd anlegg både i Sortland, Narvik og Hamarøy. Det arbeides hardt for å hindre bygging på Sjonfjellet. Vi arbeider i lag med Motvind på følgende vindkraftsaker, Øyfjellet og Spar Sjonfellet (i nært samarbeid med lokallaget i Rana).