Workshop om sykkelrute i Dronningens gate

Hvordan vil du at Dronningens gate skal se ut i fremtida? Kom på workshop onsdag 25.september, kl 19.00 på Tusenhjemmet.

LINK arkitektur skal holde en workshop om ny utforming av gata. Bakgrunnen er at Dronningens gate mellom Snippen og Hålogalandsgata ble vedtatt som en prioritert sykkelrute i kommunedelplan for sykkel i 2018. 

Det er nå varslet oppstart for planarbeidet og Bodø kommune ønsker dine innspill. LINK arkitektur og Multiconsult AS har fått i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for gata. 
 
Alle er velkommen! 

Se også arrangementet på facebook: https://www.facebook.com/events/776469246119415/