Vindturbin park i Grenland?

På under ett år har vi fire ulike saker om vindturbinanlegg i vårt område!

anne

Først kom Fred Olsen Renewables og ville bygge ut i Siljan, så kom Norsk Havvind og ville ha vindturbiner i fjordene, Skaga vindpark, dernest kommer Norsk Vind og vil bygge ut i Drangedal og på Lanner ved Porsgrunn. For ikke å nevne Gamma vindpark i Oslofjorden – knappe 50km fra Larvik havn. Vi har vel ikke fått klare indikasjoner på at noen av disse prosjektene er lagt døde.

Både Naturvernforbundet i Telemark, og vi i lokallaget i Grenland er klare motstandere. De nye reglene for hvordan slike saker skal behandles, gir lokale myndigheter det klare ansvar for ja eller nei. Altså kommunestyret lokalt. Husk det når vi snart skal velge styrer.

Allerede i november 2022 sendte 51 natur- og friluftsorganisasjoner en rapport med klare motargumenter mot vindturbiner her, ført i pennen av Torgeir W. Skancke .

Det er nye regler for konsesjonsbehandling av vindkraft – hva betyr de? https://naturvernforbundet.no/er-de-nye-reglene-for-vindkraft-gode-nok/

Vedlagt er også NVG sin uttalelse om vindkraftprosjekt Lanner

Se gjerne filmen fra FNF Telemark om vindturbiner i Telemark: