Vindkraftseminarer i Nord-Troms

Naturvernforbundet Troms og Naturvernforbundet Nordreisa har sammen med FNF Troms arrangert fire seminarer i forbindelse med vindkraftplanene i Nord-Troms for å lære mer om konsekvenser, alternativer og naturverdiene vi forvalter her i nord. Takk til alle som kom!

Sommeren og høsten 2022 vedtok de fire kommunene i Nord-Troms Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen å bli med på et mulighetsstudie for å lete etter arealer for vindkraft; Mulighetsstudie Nord-Troms. 

Naturvernforbundet Troms har i denne forbindelse arrangert tre seminarer i kommunene for å bidra til den offentlige samtalen om disse planene. Vi har arrangert sammen med FNF Troms og i Nordreisa var det lokallaget som sto som medarrangør.

Disse planene stiller store krav til prosessene, kunnskapsgrunnlaget og verdsetting av de naturverdiene vi omgir oss med- og kanskje behovet for å stille de store spørsmålene om hvordan vi sammen skaper natur- og klimavennlige samfunn.

Vi inviterte til fire kvelder der vi utforsket prosess, verdisetting av naturverdier, hvilke hensyn som må tas i beiteområder, energibehov, naturkunnskap og perspektiver fra friluftslivet. Vi har invitert forskere, fagfolk, innbyggere og representanter fra organisasjonene til å bidra med sin kunnskap om natur og friluftsliv- og vi er glade for at så mange tok turen og for hyggelig samarbeid med andre engasjerte organisasjoner.

Programmene for de fire seminarene er tilgjengelig herNordreisaStorfjordKåfjordKvænangen.

Materiale som opptak, presentasjoner og foto er samlet på en nettside-sak publisert på vårt samarbeidsnettverk FNF Troms sin nettside- tilgjengelig her. Vi har også bidratt til dette leserinnlegget «5 gode grunner til å si nei til vindkraft i Nord-Troms» og har sendt innspill til Nordreisa kommunestyre her og Kåfjord kommunestyre her. Kåfjord kommune har i skrivende stund takket nei til vindkraft på Kåfjordvidda. Vi jobber også med saken i Storfjord og Kvænangen.

Stor takk til våre styremedlemmer i fylkesstyret, regionsekretær, representanter fra lokallagsstyrene i Nordreisa og Tromsø og Omegn som stilte opp på samtlige seminar, deltok på planleggingsmøter, laget kaffe, rigget og ryddet, ønsket velkommen og holdt innlegg.