Anders Eira fra Protect Sápmi kommer til Kvænangen

Naturvernforbundet i Troms arrangerer seminar om arealinngrep i samiske områder 24 – 26 juni.

Anders Eira fra Protect Sápmi blir blant deltakerne gruveseminaret i Kvænangen. Tap av natur og naturmangfold er den største utfordringen i vår tid sammen med klimakrisen. Fosen-dommen viser at naturinngrep kan stoppes når det foreligger en stor nok krenkelse av samisk kulturutvølse. I den forbindelse har vi invitert Anders Eira fra Protect Sápmi til å komme å snakke om hvilken betydning dommen kan få for ulike arealinngrep i samiske områder. 

Protect Sápmi

Protect Sápmi arbeider for å opprettholde og utvikle det samiske kulturfellesskap, herunder å fremme samiske næringsinteresser tilpasset de krav de moderne samfunn stiller. Stiftelsen skal bygge opp og opprettholde en faglig, solid og profesjonell organisasjon for å kunne yte bistand til å ivareta samiske rettighetshaveres arealinteresser, land- og ressursrettigheter og utviklingsmuligheter. Les mer..

Naturvernforbundet i Troms og samiske interesser

Naturvernforbundet samarbeider med samiske interesser i en rekke saker.  Den samiske befolkningen ivaretar samspillet med naturen gjennom sin kulturutøvelse. Reindrift er så vel som elvefiske og kystfiske basert på naturlige vandringsveier og økologiske tilpassning. Om samspillet ved driving av rein har reineier Peer Mikkelsen Gaup utrykkt det slik at under trekk og flytting får reinen styre 50 prosent av trekket, reindriveren resten.*

Det samiske språket og perspektivet har nær tilknytning til naturen. Historisk har samisk kulturutøvelse skjedd uten store inngrep og merker i naturen. Selv om også samer er moderne mennesker ser vi at mange grunnverdier er ivaretatt. Dette er grunnverdier som vi kan kjenne igjen i urbefolkninger verden over. 

Nataurvernforbundet i Troms har god representasjon fra samisk befolkning. De samiske rettighetene til å utøve sin kultur har nær sammenheng med å ikke gjøre inngrep i naturen og fjordene. Den samiske kulturutøvelsen er direkte linket til bevaring av natur- og fjordmiljøet, slik at samer fortsatt har et grunnlag for å utøve sin kultur. Kanskje kan vi alle lære noe fra samisk tradisjon og naturbruk når vi skal møte fremtidens utfordringer! 

Naturvernforbundet ønsker velkommen til seminar om gruvedrift og andre inngrep i samiske områder 24. – 26. juni i Nord-Troms.

* Øyvind Ravna Same og reindriftsrett, 2019 side 286