Årsmøte 2010 – i fylkeslaget og nytt lokallag

Lørdag 2. april går første årsmøte på mange år av stabelen, for lokallaget og deretter fylkeslaget. Troms har vært savnet og det kommer gjester. Per Flatberg NNVs sentralstyre og Gunnar Album, medlem i UDs Nordområdeutvalg skal innlede til debatt om Naturarven i nord – utfordringer 30 år etter Alta.

Lokallaget Tromsø og omegn ble etablert 7. september 2010, og siden har naturinngrep, kraftutbygging og forvaltningsplanen for Barentshavet vært hovedsak i arbeidet. Arbeidsmengden er stor, det trengs aktive frivillige rådgivere og naturentusiaster, og fra 2012 håper vi en regionstilling er på plass i Tromsø.

Les årsmeldingen for Troms og Tromsø og omegn her

Gamle og nye medlemmer ønskes velkomne!! Enkel servering.

Tid og sted Røde Kors-huset, Jonas Lies Gate 31,Tromsø (over Fylkeshuset). 2. april kl. 12.00 – 15.00