Årsmøte 2011 – i fylkeslaget og nytt lokallag

Lørdag 3. mars skal lokallaget i Tromsø og fylkeslaget holde sitt årsmøte. Årets tema blir Nordområdesatsingen og hvordan vi skal møte de utfordringene den gir oss.

Også i år blir vi å finne på Røde Kors-huset i Jonas Lies Gate 31.

Her er årsmøte innkallingen.

Årsmelding og utkast til arbeidsprogram er under utarbeidelse.

Gamle og nye medlemmer ønskes velkomne!! Enkel servering.

Tid og sted Røde Kors-huset, Jonas Lies Gate 31,Tromsø (over Fylkeshuset). 2. april kl. 11.00 – 15.00

Årsmøtet for 2010 ble holdt 2.april 2011. Her er referatet.